Slut med gummigranulat i kunstgræsbaner i Aarhus

Foto: Aarhus Kommune. Rådmanden for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad mener ikke, at vi kan vente med miljørigtige tiltag, når det gælder vores miljø.
Profilbillede
dato

Det skal være slut med rester af gamle bildæk i kunstgræsbaner. Det mener rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad, som er klar med en fem-punktsplan, der over de kommende år skal afskaffe brugen af gummigranulat.

Nu skal det være slut med de små sorte stykker gummi i kunstgræsbaner i Aarhus. EU er på vej med et forbud mod de såkaldte polymeriske infill. Baggrunden er et ønske om at begrænse spredningen af mikroplast. Årsagen er, at der er mistanke om at de små gummistykker, der kommer fra brugte bildæk, er skadelige for miljøet.

”Vi må ikke spille hasard med vores miljø. I Aarhus ønsker vi at gå forrest i den grønne omstilling, og her er miljørigtige kunstgræsbaner en del af løsningen. EU lægger op til en lang indfasning, jeg mener at vi bør være mere ambitøse på klimaets vegne. Vi kan ikke vente med at træffe de rigtige klimavalg. Derfor vil jeg nu hjælpe klubberne til at etablere alternative løsninger, ” siger rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad.

Rådmanden vil efter sommerferien sende en indstilling til Byrådet, ligesom klubberne og andre interessenter vil have mulighed for at komme med input og kommentarer til planen, der består af fem punkter. 

  1. Fremtidige areallejeaftaler for kunstgræsbaner tilføjes en bestemmelse om, at kommunen som grundejer til enhver tid kan stille nye og skærpede krav begrundet i miljøhensyn.

  2.  Stop for anlæg af kommunale kunstgræsbaner med polymerisk infill.

  3. Stop for anlæggelse af nye kunstgræsbaner med polymerisk infill på kommunale arealer.

  4. Stop for kommunalt tilskud til kunstgræsbaner med polymerisk infill.

  5. At kommunen arbejder for, at der sker en løbende udfasning af eksisterende baner med gummigranulat i takt med, at der opstår behov for udskiftning af græstæppe. Dette vil ske både via økonomisk tilskud til at skifte til alternativ infill og ved at indførelse af krav ved nye areallejeaftaler.  

Rådmanden foreslår samtidig, at der oprettes en pulje som kan hjælpe klubberne med at betale merprisen på etablering af og udskiftning til baner med alternativt infill. Konkret foreslår han at afsætte resterende indtægter fra salget af fodboldbaner i Kolt til formålet.

Salget er tidligere besluttet i forbindelse med Byrådets beslutning om at yde tilskud til etablering af en kunstgræsbane til Kolt-Hasselager IF.  

”Det er vigtigt, at vi med puljen holder hånden under vores vigtige foreningsliv og de mange ildsjæle Jeg er sikker på, at EU's beslutning vil sætte turbo på udviklingen af bedre alternativer, og her skal vi være klar og tilbyde os, så vi sammen kan gøre en forskel for miljøet,” siger Rabih Azad-Ahmad.

Aarhus Kommune har selv tre nye kunstgræsbaner på vej. To på Ellekær Idrætsanlæg og en ved den nye skole og idrætsanlæg i Elev/Nye. Her har Kultur og Borgerservice allerede truffet beslutning om, at det bliver baner med alternative infill. 

REACH-Komitéen godkendte den 26. april 2023 EU-Kommissionens indstilling om minimering af bevidst spredning af mikroplast. Det betyder, at det otte år efter den endelige vedtagelse vil være forbudt at sælge polymerisk infill til kunstgræsbaner. 

Udover fem-punktsplanen har rådmanden sat gang i en undersøgelse af de eksisterende kunstgræsbaner. Formålet er at undersøge muligheden for at etablere nye løsninger, der i endnu højere grad skal sikre, at gummigranulatet bliver på banen og ikke spredes i naturen.

Undersøgelsen forventes at ligge klar i løbet af efteråret.

Kilde: Aarhus Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.