Nyheder fra Højbjerg

3 °
Overskyet
Alarm112

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Højbjerg og omegn

Job tilbydes:
Ergoterapeut til Plejehjemmet Sct. Olaf
Vil du have et job med stor grad af medindflydelse og ansvar? Og samtidig bidrage til et spændende tværfagligt miljø? Om jobbet: Plejehjemmet Sct. Olaf søger en faglig velfunderet ergoterapeut til en 30 timers stilling. Som ergoterapeut arbejder du fortrinsvis på hverdage. Nogle dage vil det give mening, at du er sammen med aftenholdet. Dine primære opgaver bliver at varetage grundlæggende ergoterapeutiske vurderinger, med borgeren i centrum. Herunder medvirke til det tværfaglige samarbejde, med fokus på dem rehabiliterende tilgang i alle processer omkring borgeren. Din profil: Som ergoterapeut hos os, forventes det, at du trives i et arbejdsmiljø, hvor udvikling og læring er i højsædet. Du skal kunne arbejde selvstændigt og navigere i forandringer. Vi arbejder ud fra forløbsmodellen og den rehabiliterende tilgang er vigtigt. Vi ønsker, at din tilgang til beboere, pårørende og kolleger er præget af stor empati, imødekommenhed, tolerance og nysgerrighed.   Ergoterapeutens kerneopgaver på Sct. Olaf plejehjemmet: Udarbejde funktionsevnevurderinger/ ADL vurderinger ud fra relevante ergoterapeutiske redskaber. Herunder integrere og vejlede i disse i borgerens hverdag. Udredning af træningspotentiale, og integrere træningen i borgerens hverdagsliv. Deltage aktivt i borgerkonferencer, teammøder og tværfaglige-møder. Dagligt bidrage til faglig sparring og refleksion i hverdagens opgaveløsning i konkrete borgerforløb Identificere og vurdere behov for hjælpemidler i de konkrete borgerforløb, herunder implementere og opfølge dette. Observere og reagere ved ændringer i borgerens funktionsevne- samt evner at understøtte borgerens funktionsniveau på tværfaglige konference Koordinerer, og planlægger sin indsats ud fra viden om andre faggruppers viden og kompetencer. Understøtte kompetenceudvikling af plejepersonalet Støtte og motivere borger i rehabiliterende forløb med borgersikkerhed for øje. Fungerer som forløbsansvarlig i borgerforløb. Herunder altid arbejde med borger i centrum, i tæt samarbejde med pårørende. Vi søger en ergoterapeut der: Er fagligt velfunderet Har interesse for det geriatriske område, og lyst til at arbejde med komplekse borgerforløb – Herunder demens. Evner at skabe overblik og prioritere sine forskelligartede arbejdsopgaver. Er positiv overfor læring, og forandring. – samt evner at finde alternative og kreative løsninger i komplekse og udfordrende borgerforløb Har erfaring og kendskab til vores dokumentationsjournal CURA Kan udvikle og styrke samarbejdet omkring dysfagi sceeninger Besidder pædagogiske evne, kan vejlede kollegaer, og kan agere rollemodel for personalet Har lyst til, i samarbejde med det øvrige personale, at være kulturbære, udvikle og kvalitetssikre husets terapeutiske fundament. Har erfaring med ergonomi/forflytning og hjælpemidler Derfor skal du vælge os: Som ergoterapeut på Sct. Olaf får du stor indflydelse på egen arbejdsdag, med mulighed for at præge og udvikle hverdagen på plejehjemmet. Du får et individuelt tilrettelagt introduktionsforløb. Vi vægter kompetenceudvikling, både på det personlige og faglige plan. Du bliver en del af et bredt tværfagligt team bestående af ernæringsassistenter, aktivitetsmedarbejdere, SOSU-hjælpere og - assistenter, sygeplejersker, en ergo- og en fysioterapeut. Derudover har vi tilknyttet en huslæge der kommer i huset en gang om ugen, hvilket giver mulighed for tæt samarbejde. Om Plejehjemmet Sct. Olaf: Plejehjemmet Sct. Olaf er en selvejende institution beliggende i Højbjerg. Vi har 50 boliger, fordelt på to afdelinger. Vi har driftsoverenskomst med Århus Kommune. Vi arbejder med den enkelte borger i centrum, dvs. alle vores medarbejdere er ansat til at varetage den enkelte borger interesser. Vi bestræber os på et behageligt miljø for alle, samtidig med at vi arbejder i en professionel praksis med kvalitet og udvikling i højsæde. Vores handlinger, tanker og beslutninger tager udgangspunkt i hverdagslivet, den enkelte borgers selvbestemmelsesret og integritet. For at bevare identitet og livskvalitet arbejder vi med udgangspunkt i den enkelte borgers livshistorie. Vi håber at du vil høre mere om os, og får lyst til at sende os en ansøgning. Løn og ansættelsesvilkår: Stillingen ønskes besat 1. maj 2023 eller snarest herefter med varighed til 31. marts 2024 Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Ugentligt timeantal: 30 timer Der er mulighed for frokostordning og privat sundhedsforsikring. Hvis du vil vide mere: Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ergoterapeut Katrine på telefonnr. 51489152 Ansøgning: Ansøgning sendes til gifi@aarhus.dk Ansøgningsfrist fredag den 31. marts senest kl. 1200 Samtaler afholdes i uge 17.
ODD FELLOWPLEJEHJEMMET SCT OLAF
Indrykket 17. marts på JobNet
Job tilbydes:
Tekstil-tryk.dk søger medarbejder til produktionen. 30-37 timer.
Vi søger en dygtig og engageret medarbejder til vores tekstil-afdeling hos Nemprint A/S i Højbjerg (Aarhus) Du vil få ansvaret for at trykke på forskellige produkter som,  t-shirt, krus, caps. Du skal betjene vores digitale DTG printer, og varmepresse.  Dine primære ansvarsområder vil være: At håndtere og forberede trykeprocessen på de forskellige tekstiler. Påsætte transfers på tøj med varmepresse. Printe direkte på t-shirts med vores DTG maskine. At koordinere med vores salgsafdeling for at sikre, at kundernes ønsker bliver opfyldt. Kontakt til grossister, sortering / håndtering af ordre. Krav til kvalifikationer og erfaring: Ingen erfaring er nødvendig, men vil være en fordel. God teknisk forståelse og evne til at fejlfinde. Evne til at arbejde hurtigt og effektivt i en travl hverdag. Gode kommunikations og samarbejdsevner. Arbejde selvstændigt, og have overblik. Tale og skrive på Dansk. Vi tilbyder en spændende og udfordrende stilling i en virksomhed med et godt arbejdsmiljø og gode udviklingsmuligheder. Hvis du mener, at du besidder de nødvendige kvalifikationer og erfaringer, bedes du sende din ansøgning og dit CV til os hurtigst muligt. Løn efter kvalifikation og erfaring. ( 150 - 170 kr timen) Har du spørgsmål, som ikke er besvaret i stillingsannoncen, kan du kontakte, John Brixen tlf. 86 13 60 77  Hvis du ikke har hørt fra os senest den 01.05.2023 så er stillingen besat til anden side. Vi indkalder løbende til samtale.
NEMPRINT A/S
Indrykket 20. marts på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk