Et job med uanede muligheder i Højbjerg fritids- og ungdomsklub

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Om jobbet:
UngiAarhus i Højbjerg fritids- og ungdomsklub søger pædagogisk uddannet personale med snarlig tiltrædelse. Den primære målgruppe er de unge mellem 10 og 13 år, og du vil blive tilknyttet både fritidsklub og ungdomsklub, men med primær arbejdstid i fritidsklubben. 

I Højbjerg fritids- og ungdomsklub venter mere end 240 forventningsfulde medlemmer på, at du kommer og brænder igennem med alt det du har at byde på. 

Vi er opdaterede og nysgerrige, og vi skaber værdi for vores børn og unge ved at være optaget af de problemstillinger og udfordringer de møder i deres liv.

Vi lader vores børn og unge tage initiativet og vi eksperimenterer og undersøger sammen. Vi skaber rammerne for fællesskaber på tværs og for plads til mangfoldighed, og vi guider de unge på deres livsparathedsrejse.

 

Vi arbejder målrettet med vores børn og unges trivsel, udvikling, leg og læring, og vi har brug for dig i vores team. 

Du vil blandt andet skulle:

 • Planlægge og udføre pædagogiske aktiviteter
 • Indgå i et årgangsteam, hvor du arbejder systematisk med medlemmernes udvikling og trivsel
 • Arbejde med special pædagogik og lave handleplaner og indstillinger 
 • Indgå og byde ind i et stærkt læringsfællesskab
 • Skabe de bedste rammer og betingelser for vores børn og unges fritidsliv
 • Indgå i et tværprofessionelt samarbejde
 • Facilitere processer sammen med vores børn og unge
 • Være en del af en stor organisation, som byder på et stort netværk på tværs af klubber og områder, og som altid er i udvikling, så vi skaber værdi for alle børn og unge i Aarhus
   

Din profil:
I forbindelse med stillingen forventer vi at du:

 • Du er uddannet pædagog.
 • Kan reflektere og begrunde din pædagogiske praksis
 • Kan omsætte tanker og visioner til handling og inddragende processer med medlemmerne
 • Vil tilegne dig specialpædagogisk viden
 • Kan arbejde med skriftlig dokumentation
 • Du kan arbejde selvstændigt og følger og op afslutter dine opgaver
 • Er god til at byde ind med hjælp, sparring og nye og skæve ideer
 • Har et godt overblik
 • Har viden om konfliktløsning og inklusion af børn og unge
 • Tør stå fast og være tydelig i din kommunikation
 • Er fritidspædagogisk handlingsorienteret, og kan sætte gang i aktiviteter der er tilpasset medlemmernes ønsker og samtidig kan inddrage børn og unge, så de oplever at få medbestemmelse over deres egen fritid.
 • Kan arbejde systematisk med at omsætte teori til praksis
 • Er engageret og har lyst til at udfordre vores praksis
 • Er god til at kommunikere – både i tale og skrift
 • Tør prøve noget nyt og øve dig – alene og sammen med os
 • Trives i en organisation med udfordringer og forandringer
 • Deltager I og bidrager til områdedækkende og bydækkende aktiviteter og arrangementer i hele UngiAarhus
 • Du er gerne udadvendt og energisk og byder ind med det du kan i arbejdsfællesskabet

Det en forudsætning, at du er indstillet på at arbejde, når vores børn og unge har fri. Som udgangspunkt med en aftenvagt om ugen til kl. 20.00, og du er fleksibel på øvrige arrangementer der ligger ud over planlagt arbejdstid, så du kan deltage i enkelte weekendarrangementer, lejrture m.m.

Derfor skal du vælge os:
Du vil være en del af en kollegagruppe på 8 fastansatte, som arbejder sammen på tværs af ungdomsklub og fritidsklub, og hvor samskabelse og psykologisk tryghed er en vigtig del af vores hverdag, så vi kan byde bedst muligt ind på kerneopgaven.  

Du vil træde ind i et velfungerende arbejdsmiljø, hvor vi støtter, vejleder og sparrer med hinanden, så vi styrker vores faglighed og kollegiale fællesskab.

Vi vægter faglig udvikling højt, og vi arbejder kontinuerligt med udvikling af vores professionelle læringsfællesskab. 

Vi har mange kvadratmeter at boltre os på. Lige udenfor døren er der en lille skov, og vi bor tæt på det hele. 

Du vil blive en del af en spændende arbejdsplads, hvor der er højt til loftet, god energi, glade børn og unge, et godt skolesamarbejde, et stort engagement, gode kollegaer, tilpasse udfordringer og nærværende ledelse.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst Overenskomst - daginstitution, SFO og klub | BUPL

Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer, medmindre stillingen er omfattet af en forhåndsaftale, som kan danne grundlag for lønfastsættelsen.
  
Ugentligt timetal: 30

Tiltrædelsesdato: 15. januar eller snarest muligt

Der vil blive indhentet børne- og straffeattest og ansættelse sker under forudsætning af, at attesterne ikke viser, at du er uegnet/uværdig til stillingen. Du kan læse mere her om hvordan vi behandler dine oplysninger her.

Hvis du vil vide mere:
Du kan få yderligere information om stillingen ved at kontakte 

Kontaktperson 1: Pædagogik leder Mette Lindhardt mlh@aarhus.dk  

Du kan få mere viden om Ung i Aarhus og klubben her: Højbjerg Fritidsklub - UngiAarhus SYD

Du kan læse mere om UngiAarhus på www.ungiaarhus.dk


Ansøgning
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist: 15. december
 
Vi forventer at afholde samtaler i uge 1 eller starten af uge 2

Aarhus Kommune ser mangfoldighed som en styrke. Vi opfordrer derfor alle uanset alder, køn, religion, seksualitet og nationalitet til at søge.

Om os
UngiAarhus er en bydækkende organisation, der har ansvaret for fritidsklubber, ungdomsklubber, ungdomsskolen og de pædagogisk ledede legepladser i Aarhus Kommune. Vi samarbejder desuden med skolerne om de unges dannelse og uddannelse. Vores målgruppe er børn og unge fra fjerde klasse til 18 år (21 år for unge med særlige behov).

UngiAarhus er inddelt i tre søjler: ØST, VEST og BYDÆKKENDE OG TVÆRGÅENDE. Alle områder arbejder både lokalt og bydækkende. Du kan læse mere om UngiAarhus og om Aarhus Kommunes fritids- og ungdomsskoleplan her: www.ungiaarhus.dk

  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads, hvor 28.000 professionelle og passionerede kollegaer hver dag arbejder for at gøre visioner til virkelighed og skabe værdi for borgere og samfundet omkring os. Vi er en arbejdsplads, der vægter faglighed og samarbejde højt og vi tror på, at vores forskelligheder er med til at gøre Aarhus for en god by for alle.   

Sammen arbejder vi for en bæredygtig og inkluderende by, hvor både ansatte, borgere, virksomheder og naturen kan trives og blomstre. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 

 

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Aage Jedichs Vej, 3, 8270 Højbjerg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 15-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5947687

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet