STILLING SOM VIRKSOMHEDSKONSULENT TIL AKTIVITETSPARATE UNGE UNDER 30 ÅR, UNGECENTRET KALKVÆRKSVEJ, CENTER 2

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

I Unge, Job og Uddannelse er vi kendt for en stærk virksomhedsrettet indsats, der hjælper de unge i job eller uddannelse. Vi er lige nu på udkig efter en dygtig og resultatorienteret virksomhedskonsulenter med tiltrædelse pr. 1. august 2023 eller snarest derefter til en fast stilling.

Om jobbet:
Hvis du bliver ansat, vil du blive en del af Unge, Job og Uddannelse. Vi holder til på Kalkværksvej i Aarhus midtby i et hus der rummer en række indsatser på ungeområdet. Fælles for målgruppen af unge, som du skal være virksomhedskonsulent for, er at de befinder sig et sted i livet, hvor de skal have støtte til at finde fodfæste i job eller uddannelse. Vi arbejder tværfagligt, men altid med den unge i centrum.
 

Du vil opleve at få mange engagerede og ambitiøse kolleger, der alle arbejder ud fra et arbejdsmarkeds rettet fokus i kontakten med de unge. Vi står på, at vi med vores faglighed, viden om det aktuelle arbejdsmarked, relevante opkvalificeringstilbud og i tæt dialog med den enkelte unge, skaber de bedste resultater. Vi giver vores borgere en ret men også en pligt til at ansvar for eget liv og arbejdsliv. Vores kerneopgave er at sikre at flest mulige unge kommer i uddannelse og/eller job. Vi er inspireret af metoderne fra Jobfirst og Flere skal med. Du skal sammen med os hjælpe den unge med at finde den rette vej til uddannelse og job. Sidst men ikke mindst skal du kunne bidrage til at erhvervslivet i Aarhus og omegn ser os som en medspiller i deres rekrutteringsproces.

De unge, der kan få gavn af din indsats, er alle kategoriserede som aktivitetsparate unge under 30 år, og er kendetegnet ved at have brug for hjælp til at få fodfæste på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. De kan have helbredsmæssige udfordringer såsom ADHD/ADD, Autisme spektrum forstyrrelser, psykiatriske lidelser (skizofreni, depression, angst), der kan være misbrugsproblematikker (selvmedicinering), hjemløshed, manglende netværk, og ingen eller lav arbejdsidentitet/tilknytning til arbejdsmarkedet.  Altså en målgruppe der er kendetegnet ved at have komplekse udfordringer.
 

Som virksomhedskonsulent består dine arbejdsopgaver primært af at:

 • Afdække kompetencer og muligheder på arbejdsmarkedet sammen med den unge.
 • Lave det gode match mellem en ung og en virksomhed. 
 • At kontakte virksomhederne for åbninger, og hjælpe dem med nytænkning af jobåbninger
 • At sikre rette progression og justering af etablerede praktikker eller jobs 
 • Hver 4-6 uger lave opfølgning med den unge og arbejdsgiver/virksomhed
 • Have skarpt blik for bæredygtige virksomhedspraktikker, hvor den udsatte unges ressourcer bedst, kommer i spil og kan udvikles.
 • Lave arbejdsevnebeskrivelser til brug for den unges videre forløb – evt. til kommunens rehabiliteringsteam. 
 • Opdyrke/pleje virksomhedsnetværket alene og sammen med dine kollegaer. 

Din profil:
For stillingen lægges vægt på at du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, og gerne erfaring fra tidligere arbejde som job/virksomhedskonsulent på unge/beskæftigelsesområdet.

For virksomhederne

 • At din viden og samarbejdsevne kommer virksomhederne til gavn
 • At du har mod og lyst til at opsøge virksomheder, så du kan understøtte Aarhus Kommunes virksomhedsstrategi
 • At du kan bidrage til at gøre vores netværk i virksomhederne større og bedre
 • At du er indstillet på at skabe bæredygtige løsninger, herunder at give virksomhederne god opfølgning og de rette løsninger på at skabe varige jobs.

For den Unge

 • At din viden og netværk der kan komme de unge til gavn
 • Du er nysgerrig og anerkendende, så du kan understøtte progression i den unges udvikling. 
 • Du er motiverende og inspirerende i dit arbejde med den unge. 
 • Du har troen på, at ”virkeligheden virker”, hvorfor en aktiv og virksomhedsrettet indsats er et virkningsfuldt element
 • Du er stærk til at etablere og fastholde den gode relationer til de unge i deres vej mod uddannelse og/eller job.

Som vores kollega

 • Er interesseret i at udvikle praksis i samarbejde med kolleger og ledelse
 • Har let ved administrativt arbejde og er indstillet på kontinuerligt at tilegne dig ny viden om lovgivning, ændrede administrative arbejdsgange og ændringer i IT-systemer
 • Har en god systematik, har let ved at skabe overblik og er grundlæggende struktureret anlagt
 • Evner at arbejde i en politisk styret organisation, hvor ny lovgivning ofte stiller krav til omstillingsparathed, højt fagligt niveau og personlig fleksibilitet
 • Hjælpe til med at gøre det sjovt at være på arbejde

Derfor skal du vælge os:
Vi sætter den unge i centrum for indsatsen og arbejder målrettet med at understøtte den unge i at deltage aktivt og tage ansvar for sit forløb

 • En attraktiv arbejdsplads med engagerede kolleger og fokus på høj fælles faglighed
 • En arbejdsplads, hvor vi arbejder ud fra Aarhus Kommunes virksomhedsstrategi og i tråd med kommunens værdier – Troværdighed, Respekt, Engagement og Sammenhæng

Vi har et tæt samarbejde med de lokale virksomheder og er optaget af, at udvikle og kvalificere den virksomhedsrettede indsats for vores borgere via vores Virksomhedsstrategi, som er den styrende strategi i vores daglige arbejde.

Du kan læse mere om Aarhus kommunes beskæftigelsespolitik og virksomhedsstrategi på vores hjemmeside: https://www.aarhus.dk/demokrati/politikker-og-planer/erhverv-og-beskaeftigelse/

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst og lokale aftaler med DS/HK og KL. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.
  
Ugentligt timetal: Fuldtid

Der er en vis transport forbundet med stillingen. Såfremt man som medarbejder efter aftale med nærmeste leder benytter eget transportmiddel i den forbindelse, vil refusion ske efter gældende regler herfor i Aarhus Kommune, hvilket sædvanligvis vil være den lave kilometertakst.

Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Faglig koordinator/virksomhedskonsulent, Lone Berke, tlf.nr. +41858811 eller Line Halling på telefon +4551575986.

Ansøgning
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist:  22-06-2023
Ansættelsessamtaler: 26-06-2023

Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 
Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
 
 

22-06-2023

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Kalkværksvej 40, 8000 Aarhus C

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 22-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://aarhus.career.emply.com/ad/stilling-som-virksomhedskonsulent-til-aktivitetsparate-unge-under-30-ar-ungecent/qmuub0/da

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5846599

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet